Chlieb z Kameňa

Ilegálni Baníci / Konflikt Záujmov

Starý muž na sklonku života opustený a sám láme tvrdý kameň v provizórnom lome za dedinou. Za deň sa mu podarí naplniť 4 prútene koše drobnými skalami, ktoré na večer odvezie auto dovážajúce štrk na stavbu cesty. Vodič zaplatí starcovi drobnú mzdu, za ktorú si starec môže kúpiť chlieb a vodu. Deň za dňom až do skonania. Afrika, Sierra Leone, Kenema 2012.