Ťažba Koltánu

Ilegálni Baníci

Koltán je všeobecné pomenovanie skupiny minerálov tantalit a kolumbit, z ktorých sa extrahujú prvky tantal a niób pre strategické využitie v elektrotechnickom a chemickom priemysle. Ťažba koltánu v Sierra Leone je podobná ťažbe zlata. Kúsky veľmi ťažkého, na pohľad nevzhľadného minerálu sa získavajú premývaním štrku v potokoch tzv. ryžovaním. Afrika, Sierra Leone, Deep Water Key 2012.