• Dokumentárna Fotografia

    lonelygallery.com

    "Bytie človeka je postavené na jeho úsilí prežiť. Aby to dokázal, je odkázaný na prístup k surovinám a k ich zdrojom. Snaha získať prístup k surovinám determinuje formu boja o prežitie. Prístup k surovinám a ich zdrojom sa však neriadi pravidlom rovnosti a javí sa ako nespravodlivý. To spôsobuje bolesť a utrpenie, ktoré preciťuje každý človek, ale každý svojim individuálnym a výnimočným spôsobom. Toto bremeno ľudského bytia nám prináša výsadu rozmýšľať nad tým, čo je naozajstné šťastie a či, môže byť naozaj trvalé ... " Dokumentárny projekt lonelygallery.com prezentuje fotografické obrazy o strastiplnej ceste človeka za jeho individuálnym šťastím v nekonečnom vesmíre.

    Fotoreportáže Dokumentárna Projekty